Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 500/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skarżysko Kościelne w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy

I SA/Ke 54/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wodzisław w sprawie przyjęcia projektu 'Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodzisław' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 7 ust. 1, § 9 ust 1 oraz § 12 ust. 1 pkt 1 w zakresie treści 'ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadan...