Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1832/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt

II SA/Bk 475/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac remontowych

VIII SA/Wa 573/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1399/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość