Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Sz 568/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek A. F. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej

II SA/Gl 629/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku Wojewody [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II OZ 1243/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodz...

IV SA/Wa 2488/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Go 852/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy nr XXIV/167/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie

II SA/Bd 951/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 398/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie likwidacji szkoły

IV SA/Po 397/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły

II SA/Gl 1138/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

III SA/Lu 663/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Hanna w przedmiocie rozwiązania Zespołu Szkół w H.
1   Następne >   +2   +5   +10   24