Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 736/13 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 963/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z ...

I OZ 742/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postę...

I OZ 726/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postę...