Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1404/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości