Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 5/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy