Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Sz 4/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-08-27

Wniosek I. T. o wymierzenie grzywny Wojewodzie za nieprzekazanie skargi sądowi

III SO/Gd 1/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i wychowawczych