Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SO/Wa 15/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-16

Wniosek J C-M o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) za nieprzekazanie skargi na bezczynność Wojewody [...]

II SO/Bk 31/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-01-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę budynku i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

VII SO/Wa 18/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-19

Wniosek B. J. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie skargi B. J. z 3 stycznia 2020 r. na przewlekłość postępowania odwoławczego Wojewody [...] od decyzji Prezydenta [...] , nr [...], o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ul. [...] w Dzielnicy [...].