Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Bk 16/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Z. Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Z. w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2004

II SAB/Op 17/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lewinie Brzeskim w przedmiocie renty strukturalnej

II SO/Kr 8/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-06

Wniosek Z.B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie o wymierzenie grzywny za nie przekazanie skargi w terminie Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T.

II OZ 131/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego IV Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II OW 93/05 - Postanowienie NSA z 2006-04-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia właściciela o dokonaniu zalesienia gruntów rolnych

II SO/Kr 8/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-05

Wniosek Z. B. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T.

II SO/Kr 8/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-20

Wniosek Z.B. o uzupełnienie postanowienia WSA w Krakowie w sprawie z wniosku Z.B. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T.

II SAB/Bk 24/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Kierownika Z. Biura Powiatowego w Z. w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów