Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SAB/Ka 9/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-03-12

1. W świetle treści art. 31 ust. 1 ustawy w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich miało dojść do kreowania zupełn...

II SA/Ka 2675/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2001-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska członka komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych