Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Okres 2013/03 X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II GZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą w Ł. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania przez sprzedawcę wyrobu budowlanego

II GZ 90/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania wyrobu budowlanego