Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 915/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju