Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 980/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 903/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłk...

II SA/Rz 213/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

II SA/Ke 460/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych