Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I OSK 191/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o wprowadzeniu lokalnego programu pomocy społecznej

I OSK 1054/14 - Wyrok NSA z 2014-07-02

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy

I OSK 797/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I OSK 948/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

I OSK 1209/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy D. , nr [...]w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w D. do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

I OSK 267/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

I OSK 1301/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

I OSK 127/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie

I OSK 273/12 - Wyrok NSA z 2012-05-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Powiatu Lubińskiego na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie Nr [...] w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ś.
1   Następne >   +2   6