Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 93/08 - Wyrok NSA z 2008-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej