Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6339 Inne o symbolu podstawowym 633 X

I OZ 525/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdów

I OSK 796/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie sfinansowania kosztów studiów podyplomowych

I OSK 1552/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy udostępnienia akt sprawy oddala sk...

I OSK 1650/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważnośc...

I OSK 764/07 - Wyrok NSA z 2008-02-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie ustalenia daty rozpoczęcia działalności artystycznej i jej rodzaju