Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wr 830/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-03-01

Sprawa ze skargi I. U. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 1524/20

III SA/Wr 1008/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-06-08

Sprawa ze skargi V. S. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SAB/Wr 1753/20

II SA/Wr 173/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-06-13

Sprawa ze skargi N. K. w przedmiocie niewykonania przez Wojewodę Dolnośląskiego wyroku WSA , sygn. akt I SAB/Wr 148/21

IV SA/Wr 725/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-25

Sprawa ze skargi A. V. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr 721/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaje od Wojewody Dolnośląskiego na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych; IV. dalej...

IV SA/Wr 898/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-28

Sprawa ze skargi H. V. w przedmiocie niewykonania przez Wojewodę Dolnośląskiego prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 233/21

IV SA/Wr 326/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-07-26

Sprawa ze skargi R. Z. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SAB/Wr 681/21

IV SA/Wr 724/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-28

Sprawa ze skargi T. T. na niewykonanie przez Wojewodę D. prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 404/20 I. wymierza Wojewodzie D. grzywnę w kwocie 300 (trzysta) złotych; II. stwierdza bezczynność Wojewody D. w wykonaniu wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 404/20, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony sk...

I SA/Wr 281/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-07-04

Sprawa ze skargi B.G. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt I SAB/Wr 166/21

IV SA/Wr 699/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-18

Sprawa ze skargi Y. Y. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SAB/Wr 538/20

IV SA/Wr 729/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-25

Sprawa ze skargi S. U. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SAB/Wr 192/21
1   Następne >   +2   +5   +10   12