Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 532/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-11

Sprawa ze skargi A. G. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Kędzierzyna

II SA/Op 136/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi T. H. na akt Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zatwierdzenia zmiany projektu stałej organizacji ruchu

II SAB/Op 77/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II SA/Op 410/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

II SA/Op 409/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w akcie własności ziemi