Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

IV SA/Gl 594/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Gl 428/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 428/08

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej na skutek wniosku E. D. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w K. w przedmiocie zameldowania w zakresie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia [...]r.

II SA/Gl 906/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 604/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Gl 956/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-27

Skarga D. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku uczestnika postępowania A. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt II SA/GL 956/12

II SA/Gl 291/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 189/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na skutek wniosku E.B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 1359/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku uczestnika postępowania o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach
1   Następne >   2