Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 101/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia kwot za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej

II SA/Łd 520/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie rozpatrzenia skargi E. P. na działalność Wójta Gminy D.

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II SA/Ol 203/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice

II SA/Ke 101/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia kwot za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej

II OZ 1258/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II OZ 1259/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta
1   Następne >   3