Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 59/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 60/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 58/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę

I OSK 171/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 562/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 62/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

VIII SA/Wa 34/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za przejecie nieruchomości

II SA/Rz 26/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 845/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gd 124/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę
1   Następne >   +2   +5   +10   92