Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 906/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach