Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 25/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Sprawa ze skargi L. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 40/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SAB/Op 5/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ozimka w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 524/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi E. T. i W. T. na Burmistrza Nysy w przedmiocie odszkodowania

II SO/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA [...] , sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SA/Op 676/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Prudnika w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 9/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 511/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'
1   Następne >   2