Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II SO/Gl 126/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrasttruktury w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego

II SA/Gl 524/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...]