Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 960/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

I OZ 568/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

skargę kasacyjną M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 446/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość

I OZ 947/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości