Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SAB/Sz 152/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 154/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 159/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 169/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 164/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 167/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 18/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

III SA/Po 818/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-01

Sprawa ze skargi Gminy X na czynność Y w przedmiocie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu

I OSK 2091/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. S. na czynność Starosty [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu dostępu do drogi publicznej

II SAB/Sz 175/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu
1   Następne >   +2   4