Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 887/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń o odmowie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 1732/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowych osób prawnych postanowił: odrzucić skargę kasacyjną.

I OZ 862/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie mienia pozostawionego poza granicami kraju

I OSK 395/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu skargi na czynności rzeczoznawcy majątkowego