Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 173/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta K. w przedmiocie rozpoznania wniosku w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zobowiązuje Burmistrza Miasta K. do podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku L. G. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu położonej przy ulicy [...] w K. opisanej w KW [...], w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.