Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Po 252/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1331/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 597/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 898/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Kr 933/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ke 679/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości

II SA/Sz 1336/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 204/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 309/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100