Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie postępowania odwoławczego

I OZ 661/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1973/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OZ 958/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego