Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 194/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie podatku od nieruchomości