Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

OSK 71/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Płońsku w przedmiocie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy

OSK 50/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-24

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z. i R. P. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy refundacji ze środków Funduszu Ochrony Środowiska

OSK 477/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia