Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

OSK 71/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Płońsku w przedmiocie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy

II OSK 1351/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odpadów

II OZ 732/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. Nr [...] w sprawie wspólnego realizowania zadań o charakterze publicznym dotyczącym utrzymywania składowiska i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

II OZ 1481/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie , nr BRM.0007.23.2017 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy...