Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 157/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1627/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie stanowiącą działkę ewidencyjną nr [...] z obrębu [...]