Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 491/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi

I OZ 698/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OZ 730/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 635/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1908/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1052/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego.

I OSK 925/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1158/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1908/06 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji