Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa nr [...]

I OZ 938/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

I OZ 278/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie z...

I OZ 634/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające z...

I OZ 635/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające z...

I OSK 985/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 530/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej przyznania odszkodowania za przymusowy wykup nieruchomości

I OSK 1482/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę
1   Następne >   +2   +5   +10   15