Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OSK 669/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 407/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-20

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 389/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 395/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 297/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 395/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 395/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

skarg A. I. i J. I. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 626/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-14

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości