Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 35/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego przez funkcjonariusza Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 265/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi M. B. na Burmistrza [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do najmu lokalu

II SA/Op 485/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 328/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 211/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 27/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisania na listę ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 20/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 227/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

II SO/Op 24/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie o dodatek mieszkaniowy
1   Następne >   +2   +5   +10   19