Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 602/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Skargi kasacyjne Prezydenta Miasta [...], Spółdzielni Mieszkaniowej 'C.' od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów ustanawiających przymusowy zarząd nad przedsiębiorstwem

I OSK 1304/05 - Wyrok NSA z 2006-10-10

Skargi kasacyjne P. z o.o. z/s w G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przejścia nieruchomości na własność Państwa

I OSK 1118/05 - Wyrok NSA z 2006-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia terenu budowlanego budownictwa jednorodzinnego i jego podziale na działki