Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 983/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OZ 1117/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie za skargi B. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji