Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 3/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie, że nieruchomość nie podpada pod działanie dekretu o reformie rolnej