Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 63/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

IV SAB/Wr 121/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-12

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SO/Gl 31/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego, w kwestii zażalenia Z. R. na zarządzenie

IV SAB/Wr 120/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 427/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku z dnia [...] r. w zakresie dotyczącym decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...

III SO/Gd 1/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy

I OPP 56/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga B. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 64/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w przedmiocie pomocy społecznej

I OW 248/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. G. o świadczenia z zakresu pomocy społecznej

I SA/Wa 745/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-12

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie
1   Następne >   +2   +5   +10   63