Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 25/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji 'Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej dział pierwszy rozdziału trzeciego 'Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu' stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, która w tym zakresie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Op 350/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie zasad organizacji i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 67/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. P. w przedmiocie zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

IV SA/Wr 66/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. P. w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w S.P.