Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SA/Lu 25/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-21

Skarga W. M. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 2274/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

Sprawa ze skargi T. C. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej [...] Miasta W. w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

IV SA/Wr 82/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-25

Sprawa ze skargi V. R. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. R.

II SA/Lu 886/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi E. B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I SAB/Wa 103/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-30

Sprawa ze skargi H. D. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej W. przedmiocie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej

IV SA/Gl 231/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Łd 5/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia do spraw Obsługi Świadczeń Rodzinnych w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku

IV SA/Gl 216/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-24

Sprawa ze skargi J. W. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Lu 42/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Op 82/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-18

Sprawa ze skargi G. T. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie pomocy społecznej POSTANAWIA odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   30