Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 542/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

I SA/Op 290/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-05

Sprawa ze skargi Gminy Lubrza na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

II SA/Op 443/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 442/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia opłat za miejsca grzebalne oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

II SA/Op 296/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi J. W., J. W. i M. K. na zarządzenie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie regulaminu strefy płatnego parkowania

I SA/Op 310/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie wyboru metody ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stwierdza nieważność uchwały.