Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 555/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-16

Sprawa ze skargi A. W. - P. i M. W. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych.

II SA/Op 608/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-19

Sprawa ze skargi A. W.-P. i M. W. na niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu