Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2129/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi J. G. w przedmiocie bezczynności Starosty Zielonogórskiego po wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt II SA/Go 12/11 w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny

I OSK 2075/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. P. w przedmiocie wymierzenia Staroście Kłobuckiemu grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu