Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1001/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej