Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 710/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

IV SA/Wa 2390/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-18

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska - Baran po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. J. na decyzję Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

VII SA/Wa 1354/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-31

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Grzegorz Antas po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Rejonowego [...] od decyzji Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

III OZ 315/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

VII SA/Wa 1461/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozwiązania związku spółek wodnych

VII SO/Wa 36/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-17

Wniosek M. C. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy