Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

II SA/Wr 433/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. J. na pismo Burmistrza S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania dotacji celowej w ramach programu priorytetowego pn. [...]